Nowoczesne technologie i sprzęt w laboratorium drogowym: jak wpływają na jakość i szybkość badań?

droga

Budowa nowej drogi to bardziej skomplikowana kwestia niż wiele osób przypuszcza. Przed przystąpieniem do prac przez ekipę specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług, konieczne jest zatrudnienie laboratorium drogowego. Specjaliści przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu oraz technologii, są w stanie zweryfikować wszystkie aspekty wiążące się z zapewnieniem bezpieczeństwa nowopowstającej inwestycji. 

Budowa każdej drogi musi zostać poprzedzona wykonanie ekspertyz i niezbędnych badań oraz pomiarów przez laboratoria drogowe. Weryfikacja materiałów, jakie zostaną wykorzystane do budowy drogi, a także ich dostępność u producentów, to szansa na to aby budowa przebiegła sprawnie i bez zbędnych opóźnień. Laboratoria drogowe są odpowiedzialne za wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, które pozwoli im na szybkie i jakościowe przeprowadzenie badań związanych ze stanem gruntu lub drogi, która już istnieje. 

Laboratoria drogowe podczas badań kontrolują zgodność budowy i wykorzystywanych do tego materiałów z obowiązującymi normami, przepisami bezpieczeństwa oraz ochroną środowiska. 

Laboratorium drogowe – jaką funkcję pełni? 

Laboratoria drogowe pełnią ciekawą funkcję w momencie podjęcia decyzji o budowie drogi. Działają na różnych obszarach, a do ich podstawowych zadań zalicza się przeprowadzanie badań kontrolnych wykorzystywanych materiałów budowlanych. Do obowiązków laboratorium należy zaliczyć także weryfikację dostępności materiałów u kluczowych producentów.

droga

Badanie materiałów, które zostaną wykorzystane do budowy drogi jest istotne, z prawnego punktu widzenia. Wynika to z tego, iż materiały powinny spełniać międzynarodowe normy jakościowe oraz posiadać odpowiednie do tego certyfikaty. Dodatkowo materiały muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną budowy drogi. Wynika to z faktu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa na drodze po jej wybudowaniu, za co odpowiada kruszywo dostosowane do typu gruntu. 

Sprzęt i technologie stosowane przez laboratoria drogowe pozwalają na sprawdzenie odporności różnego rodzaju kruszywa na różnego rodzaju warunki zewnętrzne. Dzięki temu możliwe jest zweryfikowanie, czy droga będzie odpowiednia do poruszania się przez pojazdy mechaniczne. Przez pracowników laboratorium drogowego badane są zatem materiały typu beton czy mieszanki mineralno-asfaltowe, ale również grunt, na którym droga powstanie. 

Do zadań laboratoriów drogowych można także zaliczyć ocenę dróg i nawierzchni, które już zostały wybudowane. 

Jakiego rodzaju sprzęt i technologie są wykorzystywane przez laboratoria drogowe? 

Praca laboratoriów drogowych byłaby niemożliwa do wykonania, gdyby nie specjalistyczny sprzęt stosowany do pobierania próbek czy prowadzenia odpowiednich pomiarów. Podobnie jak nowoczesne technologie, które służą do weryfikowania rodzaju oraz jakości próbek materiałów i gruntu, co przekłada się na możliwość znalezienia odpowiedniego rodzaju środków niezbędnych do wybudowania bezpiecznej drogi. 

W laboratoriach drogowych wykorzystuje się zatem sondy oraz urządzenia elektromagnetyczne, dzięki którym możliwe jest dokładne pobranie nieskażonych próbek gruntu. Dzięki tego typu sprzętom możliwe jest zbadanie wszystkich parametrów kruszywa, będącego podstawą do budowy drogi. 

Sprzęt w postaci sondy to szansa na profesjonalną weryfikację przez pracowników laboratorium drogowych rodzajów betonu, asfaltu raz mieszanek mineralno-asfaltowych, których struktura może mieć wpływ na pojawienie się problemów w jej eksploatacji. Sprzęt umożliwia określenie gęstości materiałów oraz jego podatność na nacisk kół samochodowych o różnej masie. 

Technologie wykorzystywane przez laboratoria drogowe są stosowane do prowadzenia próbek poprzez przeprowadzanie prób temperaturowych.  Dzięki temu pracownicy laboratorium drogowego mogą stwierdzić, jak dany materiał będzie zachowywał się pod wpływem temperatury. Wpłynie to bezpośrednio na jakość materiału i czas eksploatacji drogi w różnych warunkach atmosferycznych. 

Dlaczego warto korzystać z pomocy laboratorium drogowego? 

Obecność laboratorium drogowego w procesie planowania, a następnie realizacji projektu jakim jest budowa drogi, jest niezbędna. Dzięki technologii i specjalistycznemu sprzętowi, pracownicy laboratorium są w stanie sprawdzić warunki geotechniczne gruntu, a także pomóc w wyborze odpowiedniego materiału do budowy drogi. Wybrany materiał w postaci asfaltu, betonu lub mieszkanek, który zostanie wykorzystany do budowy drogi, musi posiadać odpowiednie parametry, a także posiadać właściwości, które pozwolą na jego eksploatację w ekstremalnie niskich czy wysokich temperaturach. 

Zaletą korzystania z usług laboratorium drogowego jest również możliwość zweryfikowania stanu istniejącej już drogi pod kątem poprawności jej wykonania oraz jakości wykorzystanych materiałów.