Category Archives: Księgowość

Księgowość i administracja internetowa

Żyjemy obecnie w świecie, gdzie bez komputera oraz Internetu trudno się obejść. Są one obecne dosłownie wszędzie – w każdej dziedzinie życia. Już teraz możemy zrobić zakupy przez Internet, nie tylko te przemysłowe, ale także spożywcze. Możemy, nie wychodząc z domu, poznać wielu ciekawych ludzi, porozmawiać ze znajomymi mieszkającymi na drugiej półkuli, dodatkowo widząc ich na monitorze komputera, nie korzystając z telefonu. Możemy również zwiedzać odległe kraje, nie wychodząc z domu poznawać obyczaje i kulturę ludzi tam mieszkających. Poruszając się jedynie w świecie wirtualnym, poznawać i oglądać wszechświat.

Z dostępnych zalet i możliwości, jakie ma do zaoferowania Internet, starają się w pełni korzystać przedstawiciele wszystkich zawodów. W niesamowity sposób ułatwia to zarządzanie przedsiębiorstwami, zarówno bardzo małymi, kilkuosobowymi jak i wielkimi oraz ogromnymi korporacjami, które swoje oddziały posiadają w wielu krajach świata. Dzięki temu nie ma potrzeby nazbyt częstych i uciążliwych podróży w celu odbycia ważnych i koniecznych konferencji, wystarczy uzyskać połączenie internetowe – używając monitorów, kamerek i mikrofonów można rozmawiać ze wszystkimi współpracownikami z odległych państw.

Księgowość dla dużych przedsiębiorstw

Księgowość dla dużych firm

Zawiłe kolumny cyferek, długie rzędy liczb oraz najróżniejsze operacje, jakie należy codziennie na nich wykonać to zawiła sztuka, którą trudni się każdy zawodowy księgowy. Dla zwykłego, szarego człowieka może się ona wydawać trudna i nie do pojęcia, ale dla wprawnego zawodowca to rutynowe, zwykłe zajęcie, które wykonuje codziennie w swej pracy.

Jednak, aby dojść do takiej wprawy, którą niejednokrotnie możemy obserwować, potrzeba nie lada samozaparcia i wielu lat ciężkiej pracy pośród stosów faktur oraz przed monitorem komputera. Trzeba również zapoznać się ze sposobem działania wielu programów komputerowych, które potem mają za zadanie usprawnić i ułatwić pracę osoby będącej na stanowisku księgowego.

Szybkie kursy podatkowe

Kursy podatkowe

Chyba nie ma osoby, która nie miałaby choćby niewielkiego problemu z wypełnieniem swojego zeznania podatkowego. Niejednokrotnie zastanawiamy się, co oznacza konkretne sformułowanie znajdujące się na karcie, co wpisać w dane okienko i czy w ogóle dobry formularz PIT wypełniamy, a może jednak powinniśmy wybrać inny. Istnieje tak wiele pytań, które spędzają sen z powiek zwykłego podatnika i nie pozwalają skupić się na codziennych obowiązkach ze strachu przed urzędnikami.

Dlatego tak często wypełniając zeznania podatkowe zwracamy się do księgowych – osób, dla których wszystkie te wątpliwości to chleb powszedni, a poprawne wypełnienie każdego formularza to kwestia kilku chwil. Ludzie ci, aby w łatwy i szybki sposób móc się zajmować swoją pracą, niejednokrotnie mają odbytych kilkanaście kursów z tego zakresu, a przepisy dotyczące zeznań podatkowych i wszelkich innych rozliczeń, mogą bez zająknięcia recytować o każdej porze. Z usług takich osób korzystają nie tylko zwykli podatnicy – tzw. osoby fizyczne, ale również małe i duże przedsiębiorstwa, które również zobowiązane są do rozliczeń podatkowych.

Outsourcing kancelarii tajnej

outsorcing

W związku z dużym zapotrzebowaniem na gromadzenie ściśle utajnionych akt, powołano do tego celu specjalne tajne kancelarie. Stanowią one dość specyficzną, oddzielną komórkę organizacyjną, której głównym zadaniem jest właściwa ochrona informacji poufnych i niejawnych. Sama ochrona to jednak nie wszystkie zadania stawiane przed tajnymi kancelariami. Ich pracownicy zajmują się ponadto rejestrem, przechowywaniem oraz wydawaniem tajnych dokumentacji uprawnionym do tego osobom i instytucjom.

Zagadnienie tajnych kancelarii jest dość szczegółowo omawiane na kursach archiwistycznych oraz specjalistycznych szkoleniach z ochrony informacji. Generalnie organizowanie działania takich instytucji realizowane jest w oparciu o określone klauzule tajności. Tajne dokumenty posiadające odrębne klauzule muszą być bowiem odpowiednio odseparowane od siebie. Ich obsługą mogą zajmować się jedynie osoby legitymujące się posiadaniem poświadczenia bezpieczeństwa właściwym dla najwyższej klauzuli dokumentacji zgromadzonej w danej tajnej kancelarii.

Archiwizacja dokumentów kadrowych

Archiwizacja

Dokumentacja kadrowa, jako jedna z najważniejszych w każdym przedsiębiorstwie powinna być odpowiednio przechowywana z uwzględnieniem wszelkich przepisów polskiego prawa archiwalnego. Po wprowadzeniu stosownych zmian, polegających na dodatkowych zapisach w kodeksie pracy (art. 94 i 281) faktem jest iż „przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem zagrożone jest karą grzywny”. Warto więc odpowiednio chronić dokumentację kadrową, aby uniknąć wielu niepotrzebnych nieprzyjemności…

Biuro rachunkowe

Sprawnie rozwijająca się przedsiębiorczość i interesy powodują, że powstaje coraz większe wzięcie na usługi oraz pomoc rachunkowo – księgową.

Stworzone do tego zadania biura rachunkowe skupiają się na zadaniach związanych z rozliczaniem podatkowym i innymi w poszczególnych jednostkach organizacyjnych tj. organizacjach, spółkach, sklepach oraz pozostałych organach, które zajmują się operacjami finansowymi.