Kredyty hipoteczne

W momencie, gdy potrzebujemy środków pieniężnych na budowę albo zakup domu, można zdecydować się na kredyty hipoteczne. Są to długookresowe kredyty oferowane przez banki, których zabezpieczeniem jest hipoteka. Hipoteka stanowi główne zabezpieczenie tej rodzaju pożyczki. Występują jeszcze zabezpieczenia tymczasowe, funkcjonujące do momentu wyznaczenia hipoteki. Są to:

  • ubezpieczenie kredytubudget-cuts-884071-m
  • poręczenie w zgodzie z prawem cywilnym
  • weksel
  • zablokowanie środków na koncie bankowym np. lokaty
  • poręczenie osoby trzeciej, która ma zdolność kredytową.

Kredyty hipoteczne tworzą także wydatki, a mianowicie: prowizję dla banku, koszty usług notarialnych, ustanowienie hipoteki poprzez wpis w księdze wieczystej , którą prowadzi sąd, lub ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku.

Pożyczki hipoteczne

Pożyczka hipoteczna, to obok kredytów bankowych, jeden ze sposobów na uzyskanie środków pieniężnych.

Podobnie, jak w przypadku kredytu refinansowego, zabezpieczeniem dla pożyczki hipotecznej jest nieruchomość. Mimo, że zobowiązanie to jest zabezpieczone hipoteką, pieniądze uzyskane z pożyczki hipotecznej możemy przeznaczyć nie tylko na zakup domu lub mieszkania, jego remont, modernizację czy przebudowę. Podobnie jak w przypadku kredytu gotówkowego, pieniądze uzyskane z zaciągnięcia pożyczki hipotecznej, możemy przeznaczyć na dowolny cel. Możemy za te środki zakupić samochód, nowy sprzęt narciarski, zafundować sobie wycieczkę w egzotyczne kraje, a także przygotować święta Bożego Narodzenia. W większości banków, wysokość pożyczki hipotecznej nie może przekraczać 60% wartości nieruchomości, która jest zabezpieczeniem pożyczki. Maksymalny okres kredytowania pożyczki hipotecznej, jest krótszy niż w przypadku kredytu hipotecznego i wynosi średnio od 15 do 20 lat.

Pożyczka hipoteczna, podobnie jak kredyt mieszkaniowy, możemy zaciągnąć w złotówkach, a także w innych walutach, takich jak franki szwajcarskie czy euro. W przypadku każdego kredytu i pożyczki bank wymaga od nas określonych dokumentów. Podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego, także w przypadku pożyczki hipotecznej należy złożyć stosowne dokumenty. Są nimi przede wszystkim wniosek o pożyczkę hipoteczną, dane wnioskodawcy i poręczyciela, dwa dokumenty potwierdzające tożsamość. Rodzaje dokumentów dotyczących nieruchomości uzależnione od rodzaju nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie. Gdy zabezpieczeniem jest lokal mieszkaniowy, wymagane są: odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przyznanym prawie, a w przypadki, gdy podstawą nabycia była darowizna, dostarczyć należy także umowę darowizny.
Jeśli pożyczka udzielana jest pod zastaw domu jednorodzinnego, wymagane są dodatkowo dokumenty potwierdzające posadowienie zabudowań na działce. Jeśli zabezpieczeniem jest działka gruntu dodatkowo potrzebne są wypis z ewidencji gruntów i kopia mapy ewidencyjnej, a także dokumenty potwierdzające przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. We wszystkich przypadkach, bank wymaga także zaświadczenia o dochodach.