Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Obecnie wiele banków i instytucji finansowych przygotowuje dla swoich klientów atrakcyjne oferty kredytowe. Jednym z najpopularniejszych sposobów uzyskania dodatkowych środków na inwestycję jest zaciągnięcie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Z rozwiązania takiego mogą obecnie korzystać zarówno duże firmy i koncerny, jak również nowe przedsiębiorstwa i małe firmy, potrzebujące pieniędzy na “rozkręcenie” działalności. Pożyczka inwestycyjna umożliwia przeznaczenie środków na zakup towarów lub nieruchomości, które w przyszłości zapewnią właścicielom znaczne powiększenie ich majątku.

Kredyty obrotowe przeznaczone są na potrzeby bieżącego finansowania działalności gospodarczej, dlatego też nie ma obecnie możliwości zaciągnięcia takiej pożyczki przez osoby prywatne. Warto w tym miejscu dodać, iż pożyczka inwestycyjna w rachunku bieżącym jest formą krótkoterminowego zobowiązania, którego okres spłaty wynosi zazwyczaj rok.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest dla przedsiębiorstwa bardzo wygodną formą, ponieważ firma może dokonywać w ten sposób finansowania bieżących inwestycji, zaś po spłacie miesięcznych rat kredytowych bank przedłuża limit, który ponownie można wykorzystać na indywidualne potrzeby. Spłatę tego kredytu można uiszczać w regularnych ratach wraz z należnymi odsetkami. Istnieje również możliwość spłaty należności poprzez “odcinanie” z przelewów przychodzących należności na poczet pożyczki.

Co więcej, odnawialny lub jednorazowy kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorstwa może również pozwolić mu utrzymać płynność finansową w chwilach kryzysu. Pozwala bowiem na finansowanie inwestycji bezpośrednio z rachunku bankowego w kwocie ustalonego wspólnie z bankiem limitu. Warto również wspomnieć o tym, iż taka pożyczka okazuje się stosunkowo tanim rozwiązaniem, dlatego też nie dziwi wcale fakt znacznej popularności tego rodzaju kredytów.

Oprocentowanie pożyczki inwestycyjnej w rachunku bieżącym zazwyczaj nie przekracza czterokrotności stopy pożyczki lombardowej. Spłaty takiego zobowiązania dokonuje się w oparciu o obustronne ustalenia przedsiębiorcy z bankiem. Odsetki zaś naliczane są zazwyczaj miesięcznie. Należy jednakże liczyć się też z koniecznością zabezpieczenia kredytu, na przykład poprzez wpis do hipoteki, poręczenia lub weksle.